Viešojo ir privataus sektorių partnerystė - Projektai

Nemuno uostų (prieplaukų) išvystymo projektas (atrankos vykdymas)

prieeplauka.jpg

Statusas: Privataus partnerio atranka
LR susisiekimo ministerija Rengėjas
Kauno miestas Savivaldybė
13 316 tūkst. Eur. Su PVM € Vertė
Tikslas: Marvelės krovininės prieplaukos infrastruktūros ir krovininės laivybos Nemuno upėje plėtra, siekiant dalį transporto srautų perkelti iš sausumos kelių ir sumažinti aplinkos taršą.
Privačiam partneriui perduodama veikla: Teisė vykdyti Ūkinę veiklą, teikti Viešąsias paslaugas bei valdyti ir naudoti turtą
Partnerystės forma: Koncesija
Partnerio atrankos būdas: Viešasis konkursas
Trukmė: 25 metai
Sritis: Uostų ir prieplaukų infrastruktūros
Paskutinė atnaujinimo data: 2018 06 19