Valstybės strateginių tikslų ir finansų valdymo tobulinimas - Naujienos

Baigtas įgyvendinti strateginio planavimo sistemos pertvarkos I etapas „Esamos situacijos analizė“

Finansų ministerija parengė teisės aktų, įpareigojančių rengti atitinkamus strateginio planavimo dokumentus, sąrašą, atliko nacionalinio, regioninio, savivaldybių ir teritorinio lygmens strateginio planavimo dokumentų inventorizaciją ir atrinktos imties strateginio planavimo dokumentų turinio analizę. Analizės metu buvo nustatytos esminės strateginio planavimo sistemos problemos ir pateiktos pirminės įžvalgos dėl šių problemų sprendimo.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018 04 12