Projektai

Klaipėdos arenos valdymas ir ūkinės veiklos vykdymas

klaipėda.jpg

Statusas: Projekto įgyvendinimas
Klaipėdos miesto savivaldybė Rengėjas
Klaipėdos miestas Savivaldybė
2010 10 07 Sutarties pasirašymo data
Trumpas projekto aprašymas: Leidimo vykdyti ūkinę veiklą valdant ir naudojant areną bei teikti viešąsias paslaugas švietimo, kultūros, sporto, turizmo, laisvalaikio leidimo ir kitose srityse ir gauti iš tokios ūkinės veiklos pajamas suteikimas.
Privačiam partneriui perduodama veikla: Valdyti ir naudotis arenos infrastruktūra, teikiant viešasias paslaugas bei vykdyti ūkinę komercinę veiklą.
Partnerystės forma: Koncesija
Privataus partnerio atrankos būdas: Viešasis konkursas
Trukmė: 25 metai
Sritis: Turizmas / Kultūra, sportas ir laisvalaikis
Paskutinė atnaujinimo data: 2018 07 02