Projektai

„Girstučio“ kultūros ir sporto rūmų Kovo 11-osios g. 26, Kaune, pramoginės dalies valdymo ir naudojimo projektas

20130411_Girstucio_baseinai_8.jpg

Statusas: Projekto įgyvendinimas
Kauno miesto savivaldybės administracija Rengėjas
Kauno miestas Savivaldybė
nenumatyta € Vertė
2015 06 18 Sutarties pasirašymo data
Trumpas projekto aprašymas: Koncesininkui perduota teisė valdyti ir naudotis Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančia „Girstučio“ kultūros ir sporto rūmų pramogine dalimi, teikiant viešąsias paslaugas, bei suteiktas leidimas vykdyti ūkinę komercinę veiklą – organizuoti ir vykdyti įvairaus pobūdžio (sporto, laisvalaikio ir kitus) renginius.
Partnerystės forma: Koncesija
Privataus partnerio atrankos būdas: Viešasis konkursas
Trukmė: 10 metų
Sritis: Kultūra, sportas ir laisvalaikis

Projekto vadovas: Antanas Mockus, tel. nr. (8 37) 208716, el.p.
Privačios investicijos: 290 tūks. eur su PVM.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018 07 02