Naujienos

Lietuviškos skaičiuoklės – pavyzdys Europai

Rugsėjo 20 d. Milane (Italija) vyko tarptautinis seminaras apie sąnaudų naudos analizės (SNA, ang. Cost-Benefit Analysis (CBA)) vaidmenį vyriausybės sprendimų priėmimo procese ir jos taikymo tarptautines perspektyvas. Renginyje buvo pristatinėjama įvairiose šalyse taikoma tarptautinė geroji praktika, ekspertai aptarinėjo problemas, su kuriomis, atliekant analizę, susiduriama dažniausiai, ieškojo būdų, kaip jas spręsti ir tobulinti priemones.

Kai kuriose šalyse SNA taikymas priimant sprendimus dar tik svarstomas, tuo tarpu Lietuvoje SNA jau pastaruosius kelerius metų užima svarbų vaidmenį įgyvendinant ES finansuojamų investicijų projektus beveik visuose ekonominiuose sektoriuose.

Seminaro organizatorių kvietimu pirmą kartą renginyje dalyvavo ir CPVA Viešosios ir privačios partnerystės skyriaus ekspertas Linas Jasiukevičius. Jis čia pristatė kartu su kolegomis kurtą SNA skaičiuoklę – praktinį analizės atlikimo įrankį, kuris yra naudingas ruošiant viešųjų investicijų projektus.

Pasak L.Jasiukevčiaus, unikali, lietuvių sukurta skaičiuoklė padeda efektyvinti darbą, sutaupyti ne tik viešojo sektoriaus atstovų, rengiančių investicijų projektus laiką, bet ir valstybės lėšų. Skaičiuoklėje įdiegtos priemonės palengvina įvairių finansinių ir ekonominių rodiklių apskaičiavimą, rizikos įvertinimą, siūlomi alternatyvų nagrinėjimo ir ekonominio vertinimo sprendimai leidžia gauti objektyvesnius analizės rezultatus.

„Rengiant investicijų projektus būtina įvertinti visas analizuojamų problemų sprendimų alternatyvas ir jų įgyvendinimo naudą tiek šalies ar regiono ekonomikai, tiek ir visuomenei. Šį vertinimą sudaro įvairių elementų kompleksas, kuriuos rankiniu būdu įvertinti užtruktų mėnesius.  Atsižvelgiant į projektų vertinimo įvairiuose sektoriuose patirtį, mūsų sukurtas įrankis, kuriame automatizuota didžioji dalis alternatyvų analizės, rodiklių apskaičiavimo ir rizikos vertinimo veiksmų, leidžia rezultatą gauti daug greičiau. O įrankyje taikomos tyrimais ir nacionaline statistika pagrįstos ir Lietuvos situaciją atspindinčius prielaidos leidžia gauti objektyvesnius ir šiai dienai aktualius projektų naudos vertinimo rezultatus“, – pasakojo vienas iš SNA skaičiuoklės kūrėjų L.Jasiukevičius.

Renginyje dalyvavę kitų šalių atstovai taip pat pristatė savus būdus, kaip atlikti sąnaudų naudos analizę, tačiau dauguma jų fragmentiniai, sudėtingi ir sunkiai pritaikomi praktikoje. Juose pasigendama kompleksinių sprendimų, kurie suderintų tiek mokslinius pasiekimus, tiek iš praktikų kylančius lūkesčius, o didžiausias laimėtojas pirmiausia būtų visuomenė, kuri turi žinoti, kokią konkrečią naudą duos vieno ar kito projekto įgyvendinimas.

„Jei kalbėtumėme apie Lietuvos viešųjų paslaugų eksportą – tai SNA vertinimo praktika ir jai atlikti sukurti įrankiai yra būtent tai, kuo šiuo metu aktyviai domimasi kitos ES šalyse. Lietuva SNA kontekste yra minima kaip labai sėkmingas pavyzdys. Galbūt dėl to savo patirtį esame pakviesti pristatyti ir kitą mėnesį vykstančiame ES Komisijos organizuojame gerosios patirties pasidalinimo renginyje Briuselyje“, – pridūrė L.Jasiukevičius.

Sąnaudų naudos analizės skaičiuoklė – standartizuotas įrankis, skirtas įvertinti investicijų projekto finansinius ir ekonominius srautus, pasirinkti optimalią alternatyvą investicijų projektų rengėjams ir vertintojams. Ši skaičiuoklė yra unikali ir neturi analogų kitose šalyse, leidžia supaprastinti investicijų projektų rengimą ir sumažinti sąnaudų naudos analizės parengimo išlaidas.

Italijoje vykusį seminarą organizavo Sąnaudų naudos analizės bendruomenė (Society for Benefit-Cost Analysis (SBCA)), Milano universitetas ir Milano industrinių studijų centras (Centre for Industrial Studies (CSIL)). Šios organizacijos jau daugelį metų dėl savo kompetencijų yra žinomos ir vertinamos visoje Europoje.

CPVA ekspertų kurtas skaičiuokles ir kitą teisinę bei metodinę informaciją, reikalingą rengiant investicijų projektus, galite rasti paspaudę čia ( nuoroda į dokumentus: http://www.ppplietuva.lt/teisine-metodine-informacija/metodiniai-dokumentai/ ).

Daugiau informacijos apie Milane vykusį renginį rasite paspaudę čia.

Kitas naujienas rasite paspaudę čia.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018 04 09